Δικηγορικό Γραφείο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ

English

Το Γραφείο

     Το δικηγορικό γραφείο "Ιωάννης Καρύδας & Συνεργάτες" έχει περισσότερα από 45 χρόνια επιτυχημένης πορείας στη "μάχιμη" δικηγορία και στη δικαστηριακή πρακτική, σε όλους τους τομείς του δικαίου, με σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις ενώπιoν των ανώτατων δικαστηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε υποθέσεις που άπτονται ζητημάτων ποινικού δικαίου, οικονομικού εγκλήματος, εμπορικών/οικονομικών διαφορών, καθώς και ζητημάτων διοικητικού δικαίου. Παράλληλα, σε συμβουλευτικό επίπεδο διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των εντολέων μας και την ανάλυση του νομοθετικού καθεστώτος, για την εύρεση της κατάλληλης λύσης σε κάθε πρόβλημα, με γνώμονα πάντοτε τη μεγιστοποίηση του οφέλους και την ταυτόχρονη μείωση των μελλοντικών κινδύνων, που εγκυμονεί η κάθε δραστηριότητα.

Φιλοσοφία του Γραφείου είναι η εξατομικευμένη και πολύπλευρη προσέγγιση της κάθε υπόθεσης, με όπλο την βαθιά επιστημονική γνώση των αναφυόμενων νομικών ζητημάτων, την δυνατότητα συνεργασίας με καθηγητές Πανεπιστημίου σε όλους του τομείς του δικαίου (Ποινικό, Τραπεζικό, Εργατικό, Διοικητικό κ.α.), καθώς και με άλλους εξαίρετους επιστήμονες (οικονομολόγους, μηχανικούς, γραφολόγους, Ψυχιάτρους κ.α.).  Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εξάντληση των δυνατοτήτων επίλυσης μιας υπόθεσης και η επιλογή της άριστης λύσης.

Δικηγορικό Γραφείο

Μαυροκορδάτου 7, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα

Τηλ. 210 3804862, Fax 210 3819375

6978156761, 6978019762

sflegal.info@gmail.com,  gfouskar@iklawfirm.eu