Δικηγορικό Γραφείο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ

English

Βιογραφικό

Ιωάννης Π. Καρύδας

   Γεννήθηκε στην Αράχωβα Ναυπακτίας. Σπούδασε Παιδαγωγικά στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών με υποτροφία του Ι.Κ.Υ και Νομικά στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπήρξε μαθητής (μεταξύ άλλων καθηγητών) και των γνωστών ποινικολόγων Ν. Χωραφά, Η. Γάφου και Γ.Α. Μαγκάκη.                  Μετά από υποτροφία του Ι.Κ.Υ. μετεκπαιδεύτηκε επί πενταετία στη Γερμανία (Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ - Max Planck Institut και Πανεπιστήμιο του Μονάχου) στους κλάδους :Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία και Εγκληματολογία. Υπήρξε μαθητής των διάσημων ποινικολόγων Hans-Heinrich Jescheck, Thomas Würtenberger, Claus Roxin και Bernd Schünemann.                                                                                                                                        Στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ και στο Ινστιτούτου Max-Planck για το αλλοδαπό και το διεθνές δίκαιο, έλαβε μέρος σε διάφορα σεμινάρια με δικές του εισηγήσεις, όπως σε σεμινάριο σχετικά με το θεσμό της προφυλάκισης του κατηγορουμένου (Καθηγητής Jescheck), σεμινάριο σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (Καθηγητές Jescheck, Bassiouni και Vogler), σεμινάριο σχετικά με την απάτη και τους διάφορους τύπους απατεώνων (Καθηγητής Würtenberger). Πέραν των νομικών μαθημάτων, παρακολούθησε και μαθήματα Γερμανικής Λογοτεχνίας και Ποίησης, ενώ έλαβε και πτυχίο της Γερμανικής Γλώσσας με το βαθμό sehr gut και συνέθεσε και δύο ποιήματα στα Γερμανικά.                                                             Στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου παρακολούθησε μαθήματα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου και μετά από εξετάσεις έλαβε το σχετικό πτυχίο με το βαθμό  "gut". Παρακολούθησε σεμινάριο με θέμα "Ποινικό Δίκαιο και Ψυχολογία του βάθους" (Καθηγητής Roxin), καθώς και σεμινάριο σχετικό με την "Αναίρεση στην Ποινική Δικονομία" (Καθηγητές Roxin και Schünemann). Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την επίδραση της παράβασης των κανόνων της λογικής, των διδαγμάτων της κοινής πείρας και των ερμηνευτικών κανόνων κατά την εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων και την διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών.               Τόσο πριν από τη μετεκπαίδευσή του όσο και μετά από αυτήν, παράλληλα με τη γενική δικηγορία, άσκησε το επάγγελμα του φροντιστή του Ποινικού Δικαίου στα νομικά φροντιστήρια Ανδρέα Τσάμη και Παναγιώτη Τσίτουρα και έγραψε βοηθητικά βιβλία "Ποινικό Δίκαιο" - Γενικό Μέρος - (φροντηστιριακά μαθήματα) και "Ποινική Δικονομία" (τεύχη Α, Β, Γ). Επί σειρά ετών δίδαξε ως καθηγητής στις σχολές της Αστυνομίας Αθηνών το μάθημα της Ποινικής Δικονομίας. Δημοσίευσε μεταξύ άλλων τα εξής:                                                                     1. Παρατηρήσεις στην απόφαση του Γερμανικού Ακυρωτικού (B.G.H.) της 9-10-1969 2 StR 376/69 εν NJW σελ. 379 επ., ΠοινΧρ Κ΄, σελ. 652 επ.                                                                               2. Εισαγωγικό σημείωμα  σχετικά με το συνέδριο Γερμανών Ποινικολόγων στο Regensburg Γερμανίας από 11-14/10/1970, ΠοινΧρ ΚΑ΄, σελ. 92 επ.                                                                         3. Παρατηρήσεις στην απόφαση του Γερμανικού Ακυρωτικού της 30-09-1970 StR 119/70 εν  JuZ 1970 σελ. 788, ΠοινΧρ ΚΑ΄ σελ. 268 επ.                                                                                             4. "Σκέψεις και προτάσεις για τη βελτίωση της ποινικής δικαιοσύνης" στην εφημερίδα "Αδέσμευτη δικηγορική συσπείρωση", 02-2005.                                                                                     5."Άρση ή αποκλεισμός του αδίκου;", ΝοΒ 2007 σελ. 1014 επ.                                                                Είναι δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1967 και παρ' Αρείω Πάγω από το έτος  1979. Χειρίστηκε και διεκπεραίωσε σημαντικές υποθέσεις σε όλους τους τομείς του Δικαίου. Μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά ως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: α) Δικαίωση Ελλήνων εκπαιδευτικών αναφορικά με επιμίσθιο εξωτερικού που προβλεπόταν στη Γερμανική νομοθεσία, β) Υπεράσπιση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών και Αρείου Πάγου Γερμανού  υπηκόου πρώην αξιωματικού της Ανατολικής Γερμανίας (μέλος της Stasi) κατά τη διαδικασία εκδόσεώς του, γ) Υπεράσπιση των συμφερόντων των συμπατριωτών του,κατοίκων της Αράχωβας-Ναυπακτίας και Νεοχωρίου-Ναυπακτίας σε υπόθεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών τους για το φράγμα του Ευήνου Ποταμού και την ενίσχυση της ύδρευσης της Πρωτεύουσας. Μετά από μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα εκδόθηκε η απόφαση 13/2000 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε,ότι η δικηγορική αμοιβή βαρύνει το Δημόσιο,το οποίο κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση και όχι τους ιδιοκτήτες. Επίσης μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα πέτυχε την έκδοση της απόφασης 1936/2009 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε,ότι και για τις "λιθοδομές", που υπάρχουν στα απαλλοτριούμενα ακίνητα, πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζημίωση και δεν αρκεί η αποζημίωση για τη σχετική εδαφική έκταση,όπως είχαν δεχθεί το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών δ) Επέτυχε τη συμβιβαστική επίλυση σημαντικών οικογενειακών και άλλων διαφορών,παρά την ύπαρξη προηγούμενης σφοδρής και μακροχρόνιας αντιδικίας.

Γεώργιος Α. Φουσκαρίνης

   Γεννήθηκε στην Ανδραβίδα-Ηλείας. Σπούδασε Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία από το Ίδρυμα υποτροφιών Ι. Λάτση. Συνέχισε τις σπουδές του επί διετία παρακολουθώντας, έπειτα από εισαγωγικές εξετάσεις, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (LLM) στις Ποινικές Επιστήμες του ιδίου Πανεπιστημίου, όπου επιμορφώθηκε ιδίως στους  κλάδους Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, Ποινολογία και Αντεγκληματική Πολιτική. Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εκπόνησε πλήθος μελετών και εισηγήσεων, τις οποίες παρουσίασε και προφορικά. Ενδεικτικά αναφέρω τις κάτωθι: • Δημοσίευση μελέτης με θέμα: «Η επιρροή της επερχόμενης ή ήδη επελθούσης πτώχευσης στο αδίκημα της μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο», Ποινικά Χρονικά, ΞΔ΄/2014, σελ. 650-658.• Εκπόνηση εργασίας και προφορική ανάπτυξη αντίστοιχης εισήγησης, με θέμα: «Οι εξωτερικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης(OLAF): Τα δικαιώματα των υπό έρευνα προσώπων».• Εκπόνηση εργασίας και προφορική ανάπτυξη αντίστοιχης εισήγησης,  με τίτλο: «Διεθνείς όψεις του δεδικασμένου», Ιούνιος 2014.• Εκπόνηση εργασίας και προφορική ανάπτυξη αντίστοιχης εισήγησης, στα πλαίσια της παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. Ποινικών επιστημών,  με τίτλο: «Η ειδική παραγραφή των εγκλημάτων και των ποινών», Μάιος του 2014• Εκπόνηση εργασίας και προφορική ανάπτυξη αντίστοιχης εισήγησης, στα πλαίσια της παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. Ποινικών επιστημών,  με τίτλο: «Νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις σε σχέση με την αρχή της αναλογικότητας: Αναδρομικότητα των όρων δίωξης στα φορολογικά αδικήματα/λογιστικό χρήμα/ακαταδίωκτο δημόσιων λειτουργών», Μάρτιος του 2014.  Πέραν αυτών έχει παρακολουθήσει ένα σημαντικό αριθμό σεμιναρίων σε ζητήματα όχι μόνο της Νομικής, αλλά και της Πολιτικής και Οικονομικής επιστήμης, ενώ συνεχίζει να επιμορφώνεται τακτικά σε σχέση με επίκαιρα νομικά ζητήματα.                                                                                                            Είναι δικηγόρος Αθηνών, ασκεί "μάχιμη" και συμβουλευτική δικηγορία με έμφαση σε υποθέσεις Ποινικού Δικαίου (ιδίως οικονομικό έγκλημα/ηλεκτρονικό έγκλημα, αδικήματα επιχειρήσεων,σύνθετες περιπτώσεις απάτης, διεθνές και ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο), Εμπορικού/Αστικού Δικαίου (τραπεζικό δίκαιο, εμπορικες συμβάσεις, εταιρίες, προσωπικά δεδομένα, πνευματική-βιομηχανική ιδιοκτησία)  και Διοικητικού δικαίου (αστική αυθύνη του δημοσίου, διοικητικές ποινές/πρόστιμα, δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, πειθαρχικό δίκαιο). Ομιλεί Αγγλικά και Γερμανικά. Παράλληλα αρθρογραφεί τακτικά σε εφημερίδες και περιοδικά σε σχέση με επίκαιρα νομικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Μαρία-Σπυριδούλα Καρύδα

   Γεννήθηκε στην Ηλιούπολη-Αττικής. Σπούδασε Πολιτκές, Διοικητικές και Νομικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα πλαίσια των σπουδών της παρακολούθησε πλήθος σεμιναρίων και συνέγραψε μελέτες σε σχέση με ζητήματα πολιτικής φιλοσοφίας, συνταγματικού δικαίου και ευρωπαϊκού δικαιου, ατομικών δικαιωμάτων και ποινικού δικαίου. Είναι άριστος νομικός ερευνητής και γνωμοδοτεί σε πάσης φύσεως νομικά ζητήματα. Χειρίζεται άριστα τη Γερμανική και την Αγγλική γλώσσα, ενώ κάνει μεταφράσεις οποιωνδήποτε κειμένων.

Εξωτερικοί Συνεργάτες

   Το Γραφείο συνεργάζεται με δικηγόρους σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με επιλεγμένα Γραφεία του εξωτερικού, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη των εντολέων μας. Παράλληλα, συνεργάζεται και με Καθηγητές Πανεπιστημίου για την αντιμετώπιση ειδικών νομικών ζητημάτων και την παροχή γνωμοδοτήσεων, καθώς και με άλλους επιφανείς επιστήμονες και τεχνικούς, όπως λ.χ. οικονομολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, ειδικούς γραφολόγους, ιδιωτικούς ερευνητές κ.α.

Δικηγορικό Γραφείο

Μαυροκορδάτου 7, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα

Τηλ. 210 3804862, Fax 210 3819375

6978156761, 6978019762

sflegal.info@gmail.com,  gfouskar@iklawfirm.eu