Δικηγορικό Γραφείο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ

English

Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο

Μαυροκορδάτου 7, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα

Τηλ. 210 3804862, Fax 210 3819375

6978156761, 6978019762

sflegal.info@gmail.com,  gfouskar@iklawfirm.eu